Chúng tôi hỗ trợ khách hàng thanh toán bằng việc chuyển khoản đến tài khoản của Công ty CFY tại Ngân hàng, Ngay sau khi đơn hàng được xác nhận đặt hàng thành công. Vì việc thanh toán đơn hàng có giá trị lớn nên chúng tôi sẽ thực hiện đơn hàng sau khi nhận được tiền của đơn hàng trong tài khoản của Công ty tại Ngân hàng. Với hình thức sau:

  • Trả tiền thông qua Ngân hàng:

Xin vui lòng chuyển tiền mua hàng đến tài khoản CFY theo nội dung và tài khoản sau:

Nội dung: Thanh toán tiền mua hàng [mã đơn hàng] cho CFY.

Số tài khoản:  0061001140273

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa

Người nhận: CÔNG TY TNHH CHÍNH FAMILY (CFY)