Thiết bị gia dụng

Các thiết bị gồm có: quạt, máy bơm, máy sưởi…