Truy cập vào trang chủ Website cfy-diendandung.com tiếp theo vào mục tài khoản trên thanh menu. Nhập địa chỉ mail và mật khẩu sau tiến hành đăng ký.